Harmonogram.

W związku ze wzrostem kosztów wynajmu torów na basenie Aqua Relaks ul. Pod Strzechą 3 ulegają zmianie opłaty za zajęcia pływania w II semestrze roku szkolnego 2021/2022. 

Koszt zajęć na sali gimnastycznej pozostaje bez zmian.

Zajęcia pływania

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 750zł

Zajęcia pływania odbywają się  1 raz w tygodniu ( czas trwania zajęć 1h )

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 13.09.2021 r. do 28.01.2022 r.
Zajęcia w II semestrze odbywają się od 14.02.2022 r. do 24.06.2022 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

220zł – do 14.09.2021 r.
220zł- do 10.11.2021 r.
220zł – do 10.12.2021 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

250zł – do 15.02.2022 r.
250zł- do 10.04.2022 r.
250zł – do 10.05.2022 r.

Zniżka dla rodzeństwa 50 zł od kwoty całkowitej za każde dziecko

Zniżka za zajęcia na basenie 2 razy w tygodniu 50 zł od kwoty całkowitej za każde zajęcia

Dane do przelewu nr konta:

69 1940 1076 3090 2174 0000 0000

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie. Termin odrabiania zajęć prosimy ustalać z trenerem prowadzącym. 

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach UKS „Szesnastka” wszystkich uczestników zajęć obowiązuje wymóg obowiązkowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Gry zespołowe

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 660zł

Zajęcia z gier zespołowych odbywają się 2 razy w tygodniu. ( czas trwania zajęć 1,5 h )
 Zajęcia w I semestrze odbywają się od 13.09.2021 r. do 28.01.2022 r.
Zajęcia w II semestrze odbywają się od 14.02.2022 r. do 24.06.2022 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

220zł – do 14.09.2021 r.
220zł- do 10.11.2021 r.
220zł – do 10.12.2021 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

220zł – do 15.02.2022 r.
220zł- do 10.04.2022 r.
220zł – do 10.05.2022 r.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych – klasy 0-2

Zajęcia 1 raz w tygodniu 60 minut

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 330zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 13.09.2021 r. do 28.01.2022 r.
Zajęcia w II semestrze odbywają się od 14.02.2022 r. do 24.06.2022 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

110zł – do 14.09.2021 r.
110zł – do 10.11.2021 r.
110zł – do 10.12.2021 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

110zł – do 15.02.2022 r.
110zł – do 10.04.2022 r.
110zł – do 10.05.2022 r.