Harmonogram.

Warunkiem przyjęcia do grupy jest uregulowanie wszystkich zobowiązań z ubiegłego roku szkolnego.

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach UKS „Szesnastka” wszystkich uczestników zajęć obowiązuje wymóg obowiązkowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Zajęcia pływania

Zajęcia 1 raz w tygodniu 60 minut

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 600 zł

W cenę wliczony jest bilet wstępu na basen na 90 minut

60 minut zajęcia + 30 minut na przebranie

Zajęcia na sali gimnastycznej

Zajęcia 2 razy w tygodniu 90 minut

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 600zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 16.09.2019 r. do 07.02.2020 r.

Zajęcia w II semestrze odbywają się od 24.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

200zł – do 16.09.2019 r.

200zł- do 10.11.2019 r.

200zł – do 10.12.2019 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

200zł – do 15.02.2020 r.

200zł- do 10.04.2020 r.

200zł – do 10.05.2020 r.

Zniżka dla rodzeństwa 50 zl od kwoty całkowitej za każde dziecko

Zniżka za zajęcia 2 razy w tygodniu 50 zl od kwoty całkowitej za każde zajęcia

Dane do przelewu nr konta:

69 1940 1076 3090 2174 0000 0000

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie. Termin odrabiania zajęć prosimy ustalać z trenerem prowadzącym.