Harmonogram.

Szanowni Państwo,

W związku z odwołaniem zajęć na basenie i sali gimnastycznej z powodu pandemii covid – 19, zamieszczamy korektę płatności w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Kwota za zajęcia na basenie 1 raz w tygodniu w II semestrze zostaje pomniejszona o 200 zł i wynosi 460 zł za semestr.
Kwota za zajęcia na sali gimnastycznej 2 razy w tygodniu w II semestrze zostaje pomniejszona o 150 zł i wynosi 510 zł za semestr.
Kwota za zajęcia na sali gimnatsycznej 1 raz w tygodniu w II semestrze zostaje pomniejszona o 75 zł i wynosi 255 zł za semestr.
Prosimy o uregulowanie w/w kwot do 19 maja 2021 r. W przypadku nadpłaty za zajęcia w II semestrze pieniądze zostaną zwrócone.
Warunkiem przyjęcia na zajęcia UKS „szesnastka” w roku szkolnym 2021/2022 jest uregulowanie płatności za rok szkolny 2020/2021.

Zajęcia pływania

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 660zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 14.09.2020 r. do 15.01.2021 r.

Zajęcia w II semestrze odbywają się od 1.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

220zł – do 14.09.2020 r.

220zł- do 10.11.2020 r.

220zł – do 10.12.2020 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

220zł – do 1.02.2021 r.

220zł- do 10.04.2021 r.

220zł – do 10.05.2021 r.

Zniżka dla rodzeństwa 60 zł od kwoty całkowitej za każde dziecko

Zniżka za zajęcia na basenie 2 razy w tygodniu 60 zł od kwoty całkowitej za każde zajęcia

Dane do przelewu nr konta:

69 1940 1076 3090 2174 0000 0000

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie. Termin odrabiania zajęć prosimy ustalać z trenerem prowadzącym. 

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach UKS „Szesnastka” wszystkich uczestników zajęć obowiązuje wymóg obowiązkowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Gry zespołowe

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 660zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 14.09.2020 r. do 15.01.2021 r.

Zajęcia w II semestrze odbywają się od 1.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

220zł – do 14.09.2020 r.

220zł- do 10.11.2020 r.

220zł – do 10.12.2020 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

220zł – do 1.02.2021 r.

220zł- do 10.04.2021 r.

220zł – do 10.05.2021 r.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych – klasy 0-2

Zajęcia 1 raz w tygodniu 60 minut

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 330zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 14.09.2020 r. do 15.01.2021 r.

Zajęcia w II semestrze odbywają się od 1.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

110zł – do 14.09.2020 r.

110zł – do 10.11.2020 r.

110zł  – do 10.12.2020 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

110zł  – do 1.02.2021 r.

110zł – do 10.04.2021 r.

110zł – do 10.05.2021 r.