Harmonogram.

Szanowni Państwo,

W związku z odwołaniem zajęć na basenie w I semestrze  w dniach 18-31.01.2021r. oraz w II semestrze w dniach 1.02 – 14.02.2021r.  poniżej korekta płatność za zajęcia UKS Szesnastka.

Kwota za zajęcia na basenie w I semestrze zostaje pomniejszona o 50 zł i wynosi 610 zł za semestr. 

Kwota za zajęcia na basenie  w II semestrze zostaje pomniejszona o 50 zł i wynosi 610 zł za semestr.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie opłat za zajęcia.

Warunkiem przyjęcia do grupy jest uregulowanie wszystkich zobowiązań z ubiegłego roku szkolnego.

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach UKS „Szesnastka” wszystkich uczestników zajęć obowiązuje wymóg obowiązkowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Zajęcia pływania

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 660zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 14.09.2020 r. do 15.01.2021 r.

Zajęcia w II semestrze odbywają się od 1.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

220zł – do 14.09.2020 r.

220zł- do 10.11.2020 r.

220zł – do 10.12.2020 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

220zł – do 1.02.2021 r.

220zł- do 10.04.2021 r.

220zł – do 10.05.2021 r.

Zniżka dla rodzeństwa 60 zł od kwoty całkowitej za każde dziecko

Zniżka za zajęcia na basenie 2 razy w tygodniu 60 zł od kwoty całkowitej za każde zajęcia

Dane do przelewu nr konta:

69 1940 1076 3090 2174 0000 0000

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie. Termin odrabiania zajęć prosimy ustalać z trenerem prowadzącym. 

Gry zespołowe

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 660zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 14.09.2020 r. do 15.01.2021 r.

Zajęcia w II semestrze odbywają się od 1.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

220zł – do 14.09.2020 r.

220zł- do 10.11.2020 r.

220zł – do 10.12.2020 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

220zł – do 1.02.2021 r.

220zł- do 10.04.2021 r.

220zł – do 10.05.2021 r.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych – klasy 0-2

Zajęcia 1 raz w tygodniu 60 minut

Koszt semestru dla jednego dziecka wynosi 330zł

Zajęcia w I semestrze odbywają się od 14.09.2020 r. do 15.01.2021 r.

Zajęcia w II semestrze odbywają się od 1.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

Płatność w systemie ratalnymi za I semestr

110zł – do 14.09.2020 r.

110zł – do 10.11.2020 r.

110zł  – do 10.12.2020 r.

Płatność w systemie ratalnym za II semestr:

110zł  – do 1.02.2021 r.

110zł – do 10.04.2021 r.

110zł – do 10.05.2021 r.